ASIANTUNTEMUS & TOIMINTA-ALUEET

Immateriaalioikeudet (teollis- ja tekijänoikeudet)
Lausuntoja ja konsultointia immateriaalioikeusasioissa
Koulutusta ja esityksiä yrityksille ja organisaatioille
Patentit, liikesalaisuudet, tavaramerkit, mallit, sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
Tekijänoikeudet
IPR-strategiat
Sopimukset - kirjallisuus, musiikki, viihde
Tutkimussopimukset
Sopimukset - teknologia- ja it-ala
Franchising- ja tavaramerkkilisenssit
Suojakeinot
Välimiesmenettely - IPR- ja sopimusasioissa

OTT VT Rainer Oesch on ollut pitkään HY:n kauppaoikeuden professori, joka on erikoistunut immateriaalioikeuksiin, teollis- ja tekijänoikeuksiin. Yliopistotehtävän lisäksi hän on luennoinut ja konsultoinut aineettomista oikeuksista yrityksille ja muille organisaatioille. Hänellä on alan luottamustehtäviä organisaatioissa – kansallisissa ja kansainvälisissä (tekijän- ja teollisoikeudet). Hän on toiminut myös asiantuntijana viranomaisille – mm. eduskunta ja ministeriöt. Hän on myös IP Law Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Kielet: suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Julkaisut

- professori (kauppaoikeus), Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
- OTT, VT
- erikoisala teollis- ja tekijänoikeudet (immateriaalioikeus)
- nimitys kauppaoikeuden professoriksi 2006
- akateeminen yrittäjä
- ennen nimitystä vs. professorina (HY)(kauppaoikeus) 2003-2004, sekä Suomen Akatemian projektin ”Immateriaalioikeudet insolvenssissa” – 2002-2004 johtajana
- yliopiston opettajan ja tutkijan tehtäviä (mm. yliassistentti, apulaisprofessori); vierailevana tutkijana Max Planck Institute of Innovation and Competition ja eräissä muissa ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa eri vaiheissa 1990-2000
- Svenska Handelshögskolan – tf. professor i handelsrätt 2000-2001
- jäsenenä 1994-2000 EU:n komission tekijänoikeuden asiantuntijatyöryhmässä
- Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry. – hallituksen jäsen (2009 – 2018)
- Liiketapalautakunta (Keskuskauppakamari) – varapuheenjohtaja (2015-2017)
- Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TenK) – jäsen 2016-2018
- osallistunut Keskuskauppakamarin välimieskoulutukseen 2017-2018